Genealogie

 

                                                                                          van het

                                                                  

 

                                                                         geslacht  AELBERTSBERG

 

 

                                                                                de Valkenburgse tak

 


 samengesteld door ing. J.W.H. Hellendoorn

 

 

 
 

 

 

Eerste Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

la.        Paulus van AELBERTSBERG, geb. omstreeks 1570 á 1580, mogelijk te Valkenburg aan den Rijn, tr. Grietgen  Thonisdr.

                        Uit dit huwelijk:

01.   Jan van AELBERTSBERG, volgt lIa

 

 

 

Tweede Geslacht van de Volkenbumse tak der AALBERSBERG Familie

 

 

IIa.        Lourens Johannes Leendert van AELBERTSBERG, geb. Valkenburg omstreeks 1597 ‑ 1607, vestigde zich te Oegstgeest omstreeks 23 sept. 1655, † Oegstgeest 8 dec.                1669, tr. Neeltje Willemsdr. EILLEMS, † na 2 nov. 1670.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Jan Janszn. van AELBERTSBERG, volgt lIla.

            02. Willem van AELBERTSBERG, volgt IIIb.

            03. Cornelis van AELBERTSBERG, volgt llIc.

            04. Annitge Jans van AELBERTSBERG, ged. Valkenburg 24 mei 1641, tr. Oegstgeest 27 april 1664 Jan  Hendrikse van HEEMSKERK, ged. ald. 30 maart 1642, † voor                   1703, zn. van Heyndrick Heyndricx.

            05. Paulus Janszn. van AELBERTSBERG, volgt Illd.

 

 

 

 

Derde Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

IIIa        Jan Janszn. van AELBERTSBERG, geb. Valkenburg omstreeks 1625, † Leiden omstreeks dec. 1681, begr. Oegstgeest 6 dec. 1681, tr. 1 e ald. 1660 Elisabeth van                        ALTENA, ged. Oegstgeest 16 juli 1628, † 1672, dr. van ds Dirk en Hester PLUMIOENS, tr. 2e Leiden 13 nov. 1672 Susanna Tonisdr. van SPRINGVLIET, weduwe                  van  Cornelis Willemszn. van der PLAS.

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Abraham van AELBERTSBERG, volgt IVa.

02.   Francina van AELBERTSBERG, geb. Leiden, tr. ald. 1688 Abraham van BOREN, geb.

03.   Paulus van AELBERTSBERG, god. Leiden (Loodskerk) 24 jan. 1672,           

                        Uit het tweede huwelijk :

            04. Jaquemijntje van AELBERTSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 6 sept. 1673.

            05. Jacomijntje van AELBERTSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 dec. 1674, tr. ald. 1e 1688 Aernout  CASPERS, geb. , tr. ald. 2e Klaas PIKAER, ged. ald. 12                    aug. 1674, begr. ald. in de week van 18 aug. 1695, tr.     3e ald. 31 aug. 1698 Johannes STEENMET, geb.

            06. Antony van AELBERTSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 17 maart 1678.

 

 

llIb.       Willem van AELBERTSBERG,geb.Valkenburg, tr. AnnetjeHUYBERTSDR.,vestigde zich met attestatie dd 16 dec.1657 te Oegstgeest en vertrok met attes­tatie dd 12 dec.               1675 naar Leiden, † ald. omstreeks 14 nov. 1687, begr. Oegstgeest.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Trijntje AELBERTSBERG, geb. Leiden , ondertr. afd. 27 dec. 1687 Eduard KERTER, geb.

 

 

IIlc.       Cornelis Janszn. van AELBERTSBERG, ged. Valkenburg 3 juli 1644, † Leiden, begr. Oegstgeest 3 mei 1695, warmoezenier, tr. 1e Trijntje Pieters van GOGH, tr. 2e                      Leiden (Pieterskerk) 23 dec. 1674 Lysbeth Eldertsdr. STARREVELD, geb. Katwijk aan de Rijn 1652, † Leiden, begr. Valkenburg 18 febr. 1730, dr. van

                       

                        Uit het eerste huwelijk:

01.   Jan van AALBERSBERG, volgt IVb.

                        Uit het tweede huwelijk :           

            02. Aldert van AALBERSBERG, volgt IVc.

            03. Pieter van AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 jan. 1680,

            04. Jacomijntje van AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 23 febr. 1681, jong overleden.

            05. Paulus van AALBERSBERG, volgt IVd.

            06. Pieter van AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 4 juni 1684, jong overle­den.

            07. Willern van AALBERSBERG, ged. Leiden (Loodskerk) 27 juli 1687.

            08. Pieter AALBERSBERG, volgt IVe.

            09. Cornelis van AALBERSBERG, ged. Leiden (Pieters Kerk) 21 dec. 1691.

 

 

IIId.       Paulus Janszn. van AELBERTSBERG, † Oegstgeest 2 nov. 1671, tr. afd. Hester Fransen de HUIJFKER, geb. Leiderdorp, † Leiden, dr. van

 

 

 

Vierde Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

IVa.      Abraham AALBERSBERG,geb.datum niet bekend, † voor 18febr. 1691, tr. Rotterdam Catharina RIJSBEECK,       geb. ald.

                        Uit dit huwelijk:

01.   Maartje AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 12 nov. 1684,

02.   Lijsbeth AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 9 jan. 1686,

03.   Willem AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 12 maart 1687,

04.   Lijsbeth AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 april 1688,

05.   Johannes AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 1 sept. 1689,

06.   Abraham AALBERSBERG, ged. Leiden (Pieters Kerk) 18 febr. 1691,

 

 

IVb.      Jan AALBERSBERG, geb. datum niet bekend, † omstreeks 2 nov. 1721, begr. Oegstgeest, tr. 1e Leiden (Hoogduitse Kerk) 15 maart 1693 Marijtje van LEEU­WEN,                    begr. in de week van 3 ‑ 10 febr. 1714, ondertr. 2e    Leiderdorp 8 sept. 1714 Anna BACKER, geb.

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Cornelis AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 29 nov. 1693,

            02. Arij AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 6 okt. 1695, jong overleden.

            03. Katrina AALBERSBERG, ged. Leiden (Loodskerk) 28 juli 1697,

            04. Lena AALBERSBERG, ged. Leiden (Pieters Kerk) 26 aug. 1699, jong overle­den.

            05. Jannetje AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 9 maart 1702,

            06. Lena AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 okt. 1705,

            07. Arij AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 26 maart 1709,

                        Uit het tweede huwelijk: 

            08. Catrijntje AALBERSBERG, ged. Leiden (Pieters Kerk) 3 juli 1715, jong overleden.

            09. Arieantje AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 17 jan. 1717,

            10. Tamera AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 20 dec. 1718,

            11. Trijntje AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 8 mei 1721,

 

 

 

IVc.      Aldert AALBERSBERG, ged. leiden (Marekerk) 30 jan. 1678, † voor 1 aug. 1708, bakker, tr. ald. (Hoogduitse Kerk) 29 maart 1699 Jannetje van der LINDEN,                         weduwe van Jacobus KLINKHAMER, zij hertrouwt Jan    SNELDERS.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Cornelis AALBERSBERG, volgt Va.

            02. Lijsbeth AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 31 dec. 1705.

IVd.      Paulus van AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 26 juli 1682, † om­streeks 20 juli 1710, tr. ald. (Pieters Kerk) 12 mei 1704 Anthonetta de FOSSE,                            geb. Valenciennes ‑ F,

                        Uit dit huwelijk:

            01. Cornelis AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 14 mei 1705, jong overleden.

            02. Clara AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 27 juni 1706,

            03. Cornelis AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 6 okt. 1707, jong overleden.

04.   Kornelis AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 28 april 1709,

05.   Paulijntje AALBERSBERG, ged. Leiden (Pieters Kerk) 1 okt. 1710,

 

 

 

IVe.      Pieter AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 31 juli 1689, begr. ald. (Hooglandse Kerk) 10 sept. 1733,  warmoezenier, tr. ald. (Pieters Kerk) 11 mei 1710                  Jannetje SWART, ged. ald. (Hooglandse Kerk) 20 juni 1688, †   Leiden omstreeks 23 aug. 1753, dr. van Karel en Marytje van SWIETEN.

                        Uit dit huwelijk:

01.   Lijsbeth AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 8 juli 1711

02.   Paulus AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 23 mei 1713, jong overleden.

            03. Paulus AALBERTSBERG, volgt Vb.

            04. Marijtje AALBERSBERG, ged. Leiden (Loodskerk) 27 juni 1717,

            05. Karel AALBERSBERG, ged. Leiden (Loodskerk) 4 dec. 1718, jong overleden.

            06. Karel AALBERSBERG, ged. Leiden (Marekerk) 25 nov. 1722, tr. Maria HEN­NEBIEK, geb.

 

 

 

Vijfde Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

Va        Cornelis AALBERTSBERG, ged. Leiden (Loots Kerk) 29 nov. 1699, witwerker, tr. ald. (Pieterskerk) 11 juli 1723     Helena PORTIER, ged.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Jannitje AALBERTSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 13 aug. 1724.

            02. Eldert AALBERTSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 17 jan. 1726, gaat   in 1741 met het schip    “Bosbeek" naar Ned. Oost Indië, † Batavia NOI. 20 nov.                          1747, ongehuwd.

            03. Pleuntje AALBERTSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 29 febr. 1728,

            04. Pleuntje AALBERTSBERG, ged. Leiden (Pieters Kerk) 21 sept. 1729,

            05. Elisabeth AALBERTSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 14 juni 1731

 

 

 

Vb.       Paulus AALBERTSBERG, ged. Leiden (Pieters Kerk) 10 april 1715, sedert 1748 school‑ en cathechiseermeester te Aalsmeer en na mei 1776 te Leiden, † Leiden 9 juni               1781, tr. ald. (Loots Kerk) 22 sept. 1737 Jannetje van  WEYTVLIET, ged. ald. (Hooglandse Kerk) 6 dec. 1714, begr. ald. (Vrouwe Kerk) 3 dec. 1781, dr. van Jan en                 Maria  des TOMBE.

                         dit huwelijk:

            01. Pieter AALBERSBERG, volgt VIa.

            02. Gerardus AALBERSBERG, volgt VIb.

 

 

 

Zesde Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

 

VIa.      Pieter AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 16 juli 1741, school­meester, † Aalsmeer en ald. begr. 27  nov. 1804, tr. ald. 22 mei 1763 Cornelia ZOUTMAN,               ged. ald. 23 okt. 1740, dr. van Gerrit en Geertruy BLINKVLIET.

                       

                        Uit dit huwelijk:

            01. Paulus AALBERSBERG, volgt Vlla.

 

 

 

VIb.      Gerardus AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 16 maart 1759, fabrikant te Leiden, hoofdman van het Smidsgilde,  deken in 1791, † Leiden 16 dec. 1821, tr. 1 e Alida                        LIGTERMANS, geb. , tr. 2e Johanna KRIEK, geb. , tr. 3e Leiden 10 maart 1811 Jannetje UITENBOSCH, ged. Noordwijk 25 april 1773, † Leiden 11 mei 1831, dr.                  van   Leendert en Geertrui la ROS en weduwe van Johannes van MOERKERKEN.

                        Uit het tweede huwelijk:

01.   Paulus AALBERSBERG, volgt VIIb.

                        Uit het derde huwelijk :

            02. Gerardus AALBERSBERG, volgt VIlc.

02.   Martinus Anthonie AALBERSBERG, volgt VlId.

 

 

 

Zevende Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

 

VlIa.     Paulus AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 9 febr. 1779, timmerman, tr. ald. 26 apr. 1808 Cornelia KILIAN, geb. ald.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Christina Maria AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 1810, tr. 1830 Cornelis van DAM, geb.

            02. Pieter AALBERSBERG, volgt VIlla.

            03. Johannes AALBERSBERG, volgt VIlIb.

 

 

 

VlIb.     Paulus AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 24 mei 1785, † ald. 28 mei 1831, tr. ald. 2 maart 1811  Johanna Margaretha van LEEUWEN, ged. ald. 20                    maart 1785, † ald. 10 dec. 1854, dr. van Daniël en Catharina KUILENBURG.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerardus AALBERSBERG, volgt VlIIc.

            02. Leonardus AALBERSBERG, volgt VIlld.

 

VlIc.     Gerardus AALBERSBERG, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 19 okt. 1811, officier van gezondheid 1830, geneesheer te Leiden 1836 en vroedmeester, † ald. 25 april                     1890, tr. Amsterdam 26 juli 1838 Pauline Jeanne Marie PHILIPPIN, geb. Harlingen 1 maart 1818, † Haarlem 24 mei 1899, dr. van Charles Fredrick en IJs-
            brandina Henrietta ten CATE.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerard Willem AALBERSBERG, geb. Leiden 28 sept. 1838,

            02. Guillaume Charles Martin AALBERSBERG, volgt VIlle.

            03. Paul Leendert Theodoor AALBERSBERG, geb. Leiden 4 april 1842, † ald. 29 aug.1842,ongehuwd.

            04. Henri Charles AALBERSBERG, geb. Leiden 19 nov. 1843, † ald. 1845.

            05. Henri Charles François Louis AALBERSBERG, volgt VIlIf.

06.   Willem Gerardus Theodorus AALBERSBERG, geb. Leiden 12 sept. 1847,

07.   Henriette Jeanette IJsbrandine AALBERSBERG, geb. Leiden 19 juni 1850,

            08. Jeanette Geertruida AALBERSBERG, geb. Leiden 7 april 1853, † Haarlem 16 jan. 1898, tr. Leiden 8 maart 1877 Hendrik Willem TRAMBURG, geb. Bi­ma (gouv.                       Macassar) 12 okt. 1843, majoor der Infanterie Oost Ind.  Leger, rid­der Militaire Willems Orde, † Amsterdam 1917, zn. van Frederik Joachim en Hendrika Margaretha                   Maria van den VRIJHOEFF.

 

 

VlId.     Martinus Anthonie AALBERTSBERG, geb. Leiden 19 maart 1814, officier van gezondheid 1830, geneesheer achtereenvolgens te Willemstad, Vinkeveen en Strijen, †                    Strijen 20 febr. 1883, tr. Willemstad 20 sept. 1839 Elizabeth Johanna BIRKENFELD, geb. ald. 4 febr. 1817, † Vinkeveen 1 juli 1866, dr. van Frederik en
            Petronelia STRUYK.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerardus Leendert AALBERTSBERG, geb. Willemstad 25 maart 1841, offi­cier van gezondheid der 2e klasse bij de Zeemacht, † aan boord van Z. M. Stoomschip 't                       Loo te Curaçao 18 mei 1874, ongehuwd.

            02. Frederika Petronella  AALBERTSBERG, geb. Willemstad 12 juni 1842, † Am­sterdam 10 nov. 1929, tr. 1 e  Vinkeveen 30 jan. 1873 dr Anthonie Thomas                                     WINKLER, geb. Vianen 22 febr. 1819, geneesheer te Strijen, †  Strijen 5 juni 1875, zn. van Cornelis en Susanna THOMAS en weduwnaar van Elisabeth la MOTTE,                      tr. 2e Strijen 17 nov. 1881 Augustus Wilhelm MAHLSTEDE, geb. Nieuwkoop 15 nov. 1827, † Amsterdam 26 jan. 1911, zn. van Joannes Pe­trus en Johanna                                  Petronella JONGEJAN, weduwnaar van Barbara de KLOET.

            03. Elisabeth Johanna AALBERTSBERG, geb. Vinkeveen 28 aug. 1850, † Am­sterdam 13 febr. 1884, tr. 1 e Vinkeveen 30 jan. 1873 mr Marten Jan Albert LUINGE,                         advocaat en procureur, geb.'s‑Gravenhage 15 nov. 1832,   † Meer­enberg 23 sept. 1879. zn. van Jan en Maria Elisabeth BLANK, tr. 2e Amster­dam 10 mei 1883                           Petrus  Johannes de WOLF SUIRINGA, geb. Groningen 7 juni 1838, gezagvoerder ter koopvaardij, † Amsterdam 28  nov. 1892, zn. van Dietert SUIRINGA en                           Maria Catharina de WOLF.

            04. Maria Cornelia Petronella AALBERTSBERG, geb. Vinkeveen 30 sept. 1851, † 's‑Gravenhage 13 jan. 1943,  tr. Cornelis de KONINGH, geb. Strijen 5 aug. 1841,                       notaris te Geertruidenberg 1882‑1898 en te Voorburg  1898‑1903, †  Voorburg 9 maart 1903, zn. van Cornelis en Willemijntje MOSSELMAN.

            05. Petronella Frederica AALBERTSBERG, geb. Vinkeveen 28 aug. 1853, † Co­then 27 april 1887, tr. Strijen 24 sept. 1879 ds Antonie STEEHOUWER, geb. ald. 27                       sept. 1854, predikant te Goudriaan 1879, Papendrecht 1881, Colijns­plaat 1884, Cothen 1886, Angerlo 1889, Rembang ‑ NOI. 1891, Tandjong‑Pinang ‑ NOI. 1894,                     Poerworedjo ‑ NOI. 1895, Heeswijk 1899, meester Cor­nelis ‑ NOI. 1900, Poerworedjo ‑ NOI. 1905, Eysden 1908, Meersen 1914, emeritus 1910, zn. van Cornelis                  en Maaike VOORDENDAG.

            06. Geertruida Adriana AALBERTSBERG, geb. Vinkeveen 14 jan. 1856, † Am­sterdam 27 okt. 1920, tr. Nieuwer ‑ Amstel 15 juli 1886 Peter Antoon Georg BACH, geb.                   Nijmegen 25 juni 1840, kapitein plaatselijk adjudant, † Amster­dam 10 jan. 1895, zn. van Petrus Anthonius en Anna Maria LEEMANS.

            07. Martina Anthonia AALBERTSBERG, geb. Vinkeveen 16 dec. 1860, † Breda 11 okt. 1916, tr. Nieuwer‑Amstel 19 april 1888 Charles CHIVAT, geb. Zierik­zee 12 juli                   1853, luit kol kwartiermeester, † Breda 27 juli 1917,   zn. van Cor­nelis Evert en Hendrika van de POLDER.

 

 

 

 

Achtste Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

 

VIlla.     Pieter AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 21 juni 1815, timmerman en koopman, tr. 1e Elisabeth SCHREUDER,  geb. Mijdrecht 1818, † Nieuwer ‑ Amstel 1 febr. 1860,                dr. van , tr. 2e ald. 19 sept. 1860 Helena Philippa van der HEIJDEN, geb. ald. 16 juni 1829, dienstbode, † ald. 3 dec. 1892, dr. van Philippus en Johanna Clazina
            van OMMEREN.

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Paulus AALBERSBERG, volgt IXa.

            02. Gerritje AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 3 jan. 1853, tr. afd. 24 febr. 1876 Nicolaas RINKEL, geb.

            03. Willem AALBERSBERG, volgt IXb.

            04. Elisabeth AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 12 juni 1857,

            05. PieterAALBERSBERG, volgt lXc.

                        Uit het tweede huwelijk:

07.   Johannes Philippus AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 14 dec. 1862, slager,

 

 

 

VIIIb.     Johannes AALBERSBERG, geb. Nieuwer‑Amstel 21 juli 1818, werkman en schuitjager, † Haarlemmermeer 24 okt. 1895, tr. 1 e Aalsmeer 12 sept. 1846 Geertje                          ALDEREDEN, geb. ald. 1820, † ald. 12 okt. 1846, tr. 2e afd. 24 febr. 1850 Dievertje Gijze Heeren BIENGES, geb. ald. 3 jan. 1828, † Haarlemmermeer 12 mei 1908,               dr. van

                        Uit het tweede huwelijk:

            01. Poulis AALBERSBERG, volgt IXd.

            02. Adrianus AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 12 okt. 1851, † Amsterdam 23 mei 1917, ongehuwd.

VIIIc.     Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 17 april 1812, tuinman en timmermansknecht, tr. ald. 5 okt. 1837 Johanna Catharina WEBBERS, geb. Leiden 5 nov. 1814, dr.                 van Laurens en Petronella ADAMSE.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Johanna Margaretha AALBERSBERG, geb. Leiden 16 dec. 1837,

            02. Laurens AALBERSBERG, volgt IXe.

            03. Paulus AALBERSBERG, geb. Leiden 6 aug. 1841, † afd. 5 okt. 1842, onge­huwd.

            04. Gerardus Antonie Martinus AALBERSBERG, volgt IXf.

            05. Willem AALBERSBERG, geb. Leiden 4 nov. 1844,

            06. Leendert Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 28 febr. 1846, tuinman en baardscheerder, † ald. 3 juni 1921, tr. 1 e Leiderdorp 10 mei 1872 Clara Pe­tronella de                       BRUIJN, geb. Zoeterwoude 17 dec. 1846, † , dr. van Cornelis en Petronella STELLEMAN, tr. 2e Antonia Petronella Maria GAYKEMA, geb.

            07. Petronella AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 1 juni 1848, † ald. 25 april 1925, tr. ald. lzaäk BLIJLEVE, geb.ald. 13 juli 1845, loodgieter, † ald. 22 sept. 1887, zn.                      van Jan en Elisabeth Susanna van HERN.

            08. Johannes AALBERSBERG, volgt IXg.

            09. Willem AALBERSBERG, volgt IXh.

            10. Catharina AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 1855, † Leiden 3 jan. 1880, on­gehuwd.

            11. Paulina Geertruida Adriana AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 24 nov. 1856, tr. Laurens AALBERSBERG, zie gen. Xh. van deze genealogie.

 

 

VIIId.     Leonardus AALBERSBERG, geb. Leiden 7 juni 1820, wolkammer, † ald. 7 nov. 1874, tr. ald. 16 okt. 1850 Johanna Elisabeth HEMERIK, geb. ald. 26 nov. 1819,                       naaister, † ald. 3 okt. 1899, dr. van Johannes Petrus en  Catharina Margaretha COLLET, weduwe van Jan van POL, Cornelis van WERKHOVEN en Jan FER­WERSE.

                        Uit dit huwelijk:

01.   Johanna Margaretha AALBERSBERG, geb. Leiden 4 jan.1851, † ald. 5 nov. 1900, tr. ald. 23 nov. 1874 Anthony Joseph NACHTEGELLER, geb. ald. 13 nov. 1854, koekbakker, † ald. 27 aug. 1929, zn. van Anthony Joseph en Hendrijka SLOOTWEG, later echtgen. van Engelina Maria VERBRUGGE.

02.   Gerardus AALBERSBERG, volgt IXI.

 

 

 

 

VIIIe.     Guillaume Charles Martin AALBERSBERG, geb. Leiden 4 febr. 1841, genees­heer te Scherpenzeel 1864, Zegwaard 1868, Woerden 1870, Almelo 1871, † Al­melo 19                  dec. 1911, tr. Scherpenzeel 17 mei 1866 Sophia Anthonia MOLENAAR BöSE, geb. Hilligersberg 21 april 1843, † Almelo 13 juni 1909, dr. van Johannes en                                 Sophia Catharina JANSSEN.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Sophia Paulina Gerardina Johanna AALBERTSBERG, geb. Scherpenzeel 17 juni 1867, † 's‑Gravenhage 16 maart 1944, tr. 1 e Almelo (echtsch. ald. 29 jan. 1901                         ingeschr.) 1 juni 1887 Wilhelm Friedrich Heinrich Louis SCHMIDT, geb. Hannover ‑ D 28 nov. 1856, † Linden ‑ D 18 mei 1904, zn. van George August Philip en                           Johanna Georgine Catharina WALDMANN, tr. 2e's‑Graven hage 2 dec. 1901 mr Abraham van LAER, geb.Zwolle 17 sept. 1840, raads­heer in de Hoge Raad, †                           's‑Gravenhage 29 maart 1903, zn. van Willem Abraham en Margrita Aleida van ENGELEN en weduwnaar van Johanna Lucretia Heufke KANTELAAR, tr. 3e ald. 20                   okt. 1904 Corneille Adrien VRIESEN­DORP, geb. Dordrecht 14 nov. 1843, oud ontvanger der registratie en domeinen, † Arnhem 19 aug. 1911, zn. van Corneille                           Adrien en Antoinette ROODENBURG en weduwnaar van Sandrine Christine Elisabeth EVERTS en van Ester Jeanne de MAN LAPIDOTH, tr. 4e's‑Gravenhage 26                       april 1921 Gerardus Frederik Franciscus Casparus van der SCHROEFF, geb. Ommen 13 jan. 1857, directeur der registratie en domeinen voor de prov. Zuid Hol­land,                   † 's‑Gravenhage 16 mei 1937, zn. van Gerardus Johannes en Anna HULST.

            02. Pauline Jeane Marie AALBERTSBERG, geb. Zegwaard 15 mei 1868, tr. Al­melo 28 juli 1892 dr Otto Johannes RISSELADA, geb. Leeuwarden 18 nov. 1848,                             directeur der H. B. S. te Almelo, † 's‑Gravenhage 13 april 1917, zn. van Paulus en Sjoukje WYTEMA, weduwnaar van Anna Susanna MET­HORST.

            03. Gerardus AALBERTSBERG, geb. Almelo 15 dec. 187?, organisator en secretaris Vreemdelingen Verkeer te Lugano, † Lugano ‑ CH 31 maart 1904, ongehuwd.

            04. Jacoba Maria AALBERTSBERG, geb. Almelo 21 maart 1873, verpleegster te Davos ‑ CH

            05. Guillaume Charles Martin AALBERTSBERG, volgt Ixj

 

VIIIf.      Henri Charles François Louis AALBERSBERG, geb. Leiden 24 okt. 1845, oud of­ficier van gezondheid der 2e klasse, arts, oud geneesheer te Velp, gynaecoloog en                        obstetricus te 's‑Gravenhage, † 's‑Gravenhage 2 maart 1925, tr. Jutphaas 29 juli 1869 Maria Carolina Francina RAVESTEYN, geb. ald. 24 aug. 1844, † 's‑Gra­venhag
            2 febr. 1922, dr. van Huybert Nicolaas en Geertruida Maria Petronella van CLEEF.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerard AALBERSBERG, volgt IXk.

            02. Geertruida Maria Petronella AALBERSBERG, geb. Haarlem 10 juni 1871, † 's‑Gravenhage 17 juni 1919, tr. ald. 8 okt. 1900 Herman Karel HARDEN­BERG, geb.                       ald. 29 jan. 1874, kolonel ‑ commandant van de Vlle Infanterie brigade te Harderwijk, zn. van Hermanus Frederik Christiaan en Elisabeth KROMHOUT.

            03. Johanna Everdina Elisa AALBERSBERG, geb. Haarlem 23 nov. 1873, † 's Gravenhage 29 jan. 1900, ongehuwd.

 

 

 

 

 

Negende Geslacht van de Valkenburgse tak der AA LBERSBERG Familie.

 

 
 

IXa.       Paulus AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 1 jan 1845, timmerman, tr. 1e Aalsmeer 28 april 1878 Grietje HAUWERT, geb. Berkhout 1 juni 1855, † Aalsmeer 3                   april 1884, dr. van Jan en Neeltje LANGERIJS, tr. 2e ald. 5   maart 1885 Matje EEFTENS, geb. Leimuiden 17 sept. 1851, dr. van Jan en Trijntje MEIJER.

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Pieter AALBERSBERG, volgt Xa.

            02. Neeltje AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 4 maart 1880, † ald. 22 maart 1880.

03.   Neeltje AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 13 sept. 1881, † Heemstede 24 nov. 1958, tr. Aalsmeer 25 mei 1905 Aalbert NIEZEN, geb. Ouder ‑ Amstel 1 maart 1881, melkhandelaar, † Haarem 24 aug. 1950, zn. van Abram en Juudje OUSSOREN.

04.   Jan AALBERSBERG, volgt Xb.

                        Uit het tweede huwelijk :

            05. Elisabeth AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 7 maart 1885, † ald. 4 mei 1885.

            06. Johannes AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 7 maart 1885, † ald. 9 maart 1885.

            07. Johannes AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 30 mei 1886,

            08. Willem AALBERSBERG, volgt Xc.

            09. Herman AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 3 april 1890, boekhandelaar, † Amsterdam 12 juli 1956, tr.   Bloemendaal 26 mei 1926 Maria Sara SCHOLTS, geb.                             Beverwijk 9 febr. 1890, † Hilversum 13 dec. 1966. dr. van Gijsbert en Maria SCHOONENBERG.

            10. Elizabeth AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 1 maart 1892, † Leiderdorp 24 jan. 1974, tr. Rijnsaterswoude 1 juni 1922 Gerrit Jacob REIJNEVELD, geb. ald. 22 sept.                     1888, timmerman, † Nieuwkoop 24 jan. 1977, zn. van Gerrit en Margje VISSER.

 

 

 

 

IXb.       Willem AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 2 mei 1855, † Amsterdam 19 jan. 1905, timmerman, tr. Aaltje BAKKER, geb. Ham 16 nov. 1859, † Amsterdam 3                      okt. 1942, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Elisabeth AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 21 febr. 1885, † Hilver­sum 24 dec. 1967, tr. Amsterdam 18 april 1918 Lammert Tjerk DIJKSTRA, geb.                                 Bolsward 12 sept. 1889. controleur, adjunct commies directe belastin­gen, † Bussum 22 aug. 1973, zn. van Jan en Sjoerdtje van der WAL.

            02. IJsbrand AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 19 dec. 1886, † ald. 18 april 1891.

            03. Pieter AALBERSBERG, volgt Xd.

            04. Aagje AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 23 dec. 1890, † Deventer 30 maart 1976, tr. Amsterdam 29 nov. 1917 Jan ROEST, geb. Nieuwer ‑ Am­stel 2 febr.                       1891, accountant, † Deventer 26 sept. 1953, zn. van  Huibertus en Lijsbeth KALF.

05.   IJsbrand AALBERSBERG, volgt Xe

 

IXc        Pieter AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 1 febr. 1860, tr. ald. Clasina de GROOT, geb. ald. 12 nov. 1868,    dr. van

                        Uit dit huwelijk :

            01. Jannetje AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 10 sept. 1899, † Amster­dam 10 mei 1951, tr. Nieuwer ‑ Amstel 16 okt. 1924 Jacob van BEEM, geb. Amsterdam                     20 jan. 1897, melkslijter en colporteur, † ald. 7 dec.1970, zn. van Gerrit en Elisabeth van BEEM.

            02. Jacob AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 22 dec. 1900, melkventer, † Amstelveen 2 mei 1973,  ongehuwd.

            03. Klaasje AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 30 okt. 1902, huishoudster, †  Amstelveen 12 okt. 1970, ongehuwd.

 

 

 

 

IXd.       Poulis AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 20 juli 1850, scheepsjager en vrachtrij­der,   † Haarlem 14 dec. 1933, tr.    1e 1870 Johanna KOOL, geb. Haarlemmermeer 2                   aug. 1855, † ald. 3 okt. 1880, dr. van Elderk en Pietertje    SCHELLING, tr. 2e ald. 26 okt. 1881 Antje KOOL, geb. ald. 16 mei 1863,   † ald. 28 juni 1917, dr. van                     Cent en  Grietje RIETVELD.

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Pietertje AALBERSBERG, geb. Haarlemmermeer 23 aug. 1875,  † Amers­foort 4 dec. 1945, tr. 1 e (echtsch.   ald. ingeschr.) Aart SCHUTTER, geb. , tr. 2e                                 Amersfoort 5 febr. 1919 Cornelis PETERS, geb. ald. 27 jan, 1885, café houder, † ald. 1 okt. 1969, zn. van Hermanus en Aleida van NIMWEGEN.

03.   Cornelis Johannes AALBERSBERG, volgt Xf.

            Uit het tweede huwelijk:

04.   Joannes Adrianus AALBERSBERG, volgt Xg.

 

 

 

 

IXe.       Laurens AALBERSBERG, geb. Leiden 24 okt. 1839, bloemist en tuinman, † Oegstgeest 12 dec. 1915, tr. Leiden 1 juli 1863 Pieternella LAMBINON, geb. ald. 15 juni                 1835, † afd. 2 dec. 1923, dr. van Dirk en Jannetje FREDRIKS.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 16 mei 1863, † ald. 29 okt. 1863.

            02. Maria AALBERSBERG, geb. Zoeterwoude 4 juni 1864, † Haarlem 18 juni 1948, tr. Oegstgeest 2 aug. 1889  Petrus Josephus SPEET, geb. Leiden 27 okt. 1860, †                       Haarlem 2 mei 1939, zn. van Johannes Wilhelmus en Elisabeth Jacoba RAMAKERS.

            03. Gerardus AALBERSBERG, geb. Zoeterwoude 18 juni 1866, bloemist,

            04. Laurens AALBERSBERG, volgt Xh.

            05. Willem Frederik AALBERTSBERG, volgt Xi.

            06. Jan AALBERSBERG, geb. Leiden 27 juli 1877, † ald. 16 dec. 1878.

            07. Pieternella AALBERSBERG, geb. Leiden 26 juni 1879, † Rotterdam 2 okt. 1944, tr. Leiden 7 aug. 1902 Hermanus Gerardus BRUIS, geb. Amsterdam 21 aug. 1877,                   conducteur, † Leiden 11 maart 1942, zn. van Hendrik en Wil­lempje VISSERS.

 

 

 

 

 

IXf.        Gerardus Antonie Martinus AALBERSBERG, geb. Leiden 16 maart 1843, tuinman, † afd. 31 okt. 1901, tr. Jannetje KLOK, geb. Assen 25 dec. 1842, † Leiden 1 juni                   1905, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Johanna Catharina AALBERSBERG, geb. Leiden 22 juni 1869, † ald. 27 sept. 1869.

            02. Jannes Albertus AALBERSBERG, geb. Zoeterwoude 20 maart 1871, werk­man, tr. Leiden 18 maart 1908 Gerritje CREMERS, geb. Amsterdam 1872, dr. van                               Theodorus en Judith van SETTEN.

            03. Gerardus AALBERSBERG, volgt Xj.

            04. Laurens Johannes Leendert AALBERSBERG, volgt Xk.

            05. Paulina Geertruida AALBERSBERG, geb. Leiden 6 mei 1885, dienstbode, tr. Rotterdam 6 maart 1907 Gerrit OUWEHAND, geb. ald. 22 febr. 1886, zn. van

 

 

 

 

 

IXg.       Johannes AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 30 maart 1850, timmerman, † Leiden 13 maart 1894, tr. afd. 29 jan.   1873 Neeltje Maria HEMERIK, geb. afd. 15 okt.                     1848, † afd. 17 mei 1893, dr. van Hendrik en Maria BROEKHUYZEN.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 14 april 1873,

            02. Johannes AALBERSBERG, volgt Xi.

            03. Johanna Catharina AALBERSBERG, geb. Leiden 30 dec. 1878, † Maarn 19 mei 1948, tr. Rotterdam 4 juli 1906 Kornelis VISSER, geb. afd. 13 aug. 1884, † Maarn                     8 juli 1939, zn. van

 

 

 

 

 

 

IXh.       Willem AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 28 april 1853, kleermaker, tr. afd. (echtsch. ingeschr. Lisse 6 jan. 1912) 14 maart 1878 Maria Catharina BOOM, geb. Leiden               10 sept. 1857, dr. van Abraham Jacobus en   Catharina,van der LINDEN.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Jacobus Abraham Willem AALBERSBERG, volgt Xm.

            02. Gerardus Johannes Marinus AALBERSBERG, geb. Katwijk 1 nov. 1882, kantoorbediende,

            03. Willem G. J. AALBERSBERG, geb. Katwijk 2 febr. 1885,

            04. Marinus Carel AALBERSBERG, volgt Xn.

05.   Leendert Gerardus Paulus AALBERSBERG, geb. Katwijk 26 nov. 1890,

06.   Catharina J. AALBERSBERG, geb. Katwijk 6 juli 1893,

            07. Maria Catharina Judith AALBERSBERG, geb. Katwijk 19 febr. 1895, kantoor bediende, † Leiderdorp 14 mei 1974, ongehuwd.

 

 
IXi         G. Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 19 jan. 1858, stoker en smid, † Oegstgeest 12 okt. 1919, tr. Leiden    26 juni 1878 Sara HELFENSTEIJN, geb. afd. 25 jan.               1860, dienstbode, dr. van Willem en Petronella POELIJVE.

                                     Uit dit huwelijk:

            01. Leonardus AALBERSBERG, volgt Xo.

            02. Willem Jacobus AALBERSBERG, geb. Leiden 27 juli 1879, † ald. 12 dec. 1880, ongehuwd.

            03. Gerardus AALBERSBERG, volgt Xp.

            04. Willem Jacobus AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 5 juni 1885, binnenhuis­schilder, † Leiden 3 april 1945, ongehuwd.

            05. Johanna Elisabeth AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 7 april 1887, dienstbo­de, † Zoeterwoude 27 sept. 1907, ongehuwd.

            06. Hendrik AALBERSBERG, volgt Xq.

            07. Johannes Petrus AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 30 april 1891, verver tim­merfabriek, † Apeldoorn 8 april 1950, ongehuwd.

            08. Antonius Josephus AALBERSBERG, volgt Xr.

            09. Sara Petronella AALBERSBERG, geb. Leiden 4 april 1896, † ald. 16 okt 1897.

            10. Lambertus Wilhelmus AALBERSBERG, volgt Xs.

            11. Nicolaas Alexander AALBERSBERG, volgt Xt.

IXj         Guillaume Charles Martin AALBERTSBERG, geb. Almelo 3 juli 1874, tr. Soerabaja ‑ NOI. Jeantine Philippine Helène BREEDVELDT BOER, geb. suiker fabriek                         Winongan (Pasoeroean) 17 juni 1876, dr. van Eduard en  Brigitha Cornelia Philippina Lucretia Jeantina RöMER.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Eduard Martin AALBERTSBERG, geb. Soerabaja ‑ NOI. 31 mei 1902, † Tosari 28 mei 1925, ongehuwd.

            02. Jeantine Antoinette AALBERTSBERG, geb. Malang ‑ NOI. 16 jan. 1907, röntgenassistente.

            03. Gerard AALBERTSBERG, geb. Malang ‑ NOL 17 febr. 1908, journalist, † 's­ Gravenhage 6 april 1978, tr.  Magelang ‑ NOI. 3 maart 1938 Maria GRILLIS, geb.                         Haarlem 26 okt. 1909, dr. van

            04. Sonja AALBERTSBERG, geb. Kelosono ‑ NOI. 2 dec. 1913,

 

 

 

 

 

IXk.       dr Gerard AALBERSBERG, geb. Haarlem 23 april 1870, medisch doctor, arts, chirurg ‑ gynaecoloog te 's‑Gravenhage in 1906 en 1920, oud geneesheer te Soerabaja                   van 1912 tot 1919, t 's‑Gravenhage 9 aug. 1934,   tr. 1 e Amsterdam 19 jan. 1908 Sara Jacomina Christina de GRAAF, geb. Haarlem 24 sept. 1880, † Soerabaja ‑ NOI               14 april 1917, dr. van Hendrik en Catharina Elisabeth NEUMAN, tr. 2e Voorburg 26 april 1928 jkvr. Louise Christina COENEN van 's‑GRAVES­LOOT, geb.                              's‑Gravenhage 24 dec. 1888, † ald. 23 dec. 1968, dr. van jhr Fran­gois Philip Christiaan en Renske SOEK.

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Jeanette Maria AALBERSBERG, geb. Amsterdam 6 okt. 1908, tr. 3e A. H. van MINNEN, geb.  (Vengays ‑ F)

            02. Henri Paul AALBERSBERG, geb.'s‑Gravenhage 17 febr. 1910, leerling bij de Zeevaartschool te den Burg op Texel, schrijver en kantoorbediende Post­cheque en                             Girodienst, † ald. 24 nov. 1969, tr. 1 e ald. (echtsch. ald. 23 dec. 1935 ingeschr.) 3 okt. 1934 Susanna Albertina de la RIE, geb. Leiden 15 mei 1910, dr. van , tr. 2e                     ‘s‑Gravenhage 26 febr. 1936 Margaretha Maria HAZE­BROEK, geb. Leiden 9 juli 1913, dr. van

            03. Johanna Elisabeth AALBERSBERG, geb. Soerabaja ‑ NOL 25 juni 1914, tr. R. van SCHAIK, geb.  (Zeist)

            04. Miesje Geertruida Maria Petronella AALBERSBERG, geb. Soerabaja ‑ NOI. 28 dec. 1915, tr. Penang (echtsch. 's‑Gravenhage 1948 ingeschr.) 6 juni 1 i 1939                               Joannes HAGERS, geb.'s‑Gravenhage, zn. van        ('s‑Gravenhage)

                        Uit het tweede huwelijk:

            05. Philip Gerard AALBERSBERG, geb.s‑Gravenhage 16 jan. 1930, handelaar in antiek, ongehuwd.  (Vaals)

 

 

                                                                               

Tiende Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

Xa.       Pieter AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 22 jan. 1879, timmerman en makelaar, † Nieuwer ‑ Amstel 27 maart 1960, tr. ald. 9 juni 1904 Philippijntje NIEZEN, geb. ald. 5                jan. 1880, † ald. 4 maart 1949, dr. van Abram en  Juudje OUSSOREN.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Paulus AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 19 juli 1905, tr. ald. 9 juni 1932 A. C. KROON, geb.

            02. Judithje AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 13 april 1907,

            03. Grietje AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 11 sept. 1916, tr. ald. 28 i april 1949 J. VERBURG, geb.

 

 

 

 

 

Xb.       Jan AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 23 maart 1884, timmerman, † Zeist 7 maart 1977, tr. Aalsmeer 24 mei 1911 Teuna de LEEDE, geb. Oudshoorn 19 okt. 1888, †                   Aalsmeer 3 sept. 1942, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Paulus AALBERSBERG, volgt XIa.

            02. Alida AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 5 okt. 1915, † Apeldoorn 5 sept. 1989, ongehuwd.

            03. Grietje AALBERSBERG, geb. Aaismeer 30 okt. 1917, kraamverzorgster, ongehuwd. (Katwijk)

            04. Pieter AALBERSBERG, volgt XIb.

 

 

 

 

Xc.       Willem AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 25 mei 1888, kruidenier, † Amsterdam 15 febr. 1972, tr. Nieuwer ‑ Amstel 3 jan. 1924 Geertje HENDRIKSE, geb. ald. 15 febr.              1893, † Amsterdam 19 okt. 1975, dr. van Dirk en Marretje KAPTE IJN.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Paulus AALBERSBERG, volgt XIc.

 

 

 

 

 

Xd.       Pieter AALBERSBERG, geb. Nieuwer ‑ Amstel 6 mei 1889, † Amsterdam 20 okt. 1930, tr. Bloemendaal 9 okt.1919 Feikjen KLAVER, geb. ald. 7 dec. 1888, †                         Am­sterdam 21 juli 1968, dr. van Ruurd en Anna Maria WIERDA.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Ruurdje AALBERSBERG, geb. Amsterdam 19 dec. 1920, tr. J. van KOLF­SCHOTEN, geb. (BUSSUM)

            02. Alida AALBERSBERG, geb. Amsterdam 27 april 1922, † ald. 1932.

            03. Willemina AALBERSBERG, geb. Amsterdam 14 juni 1923, †t ald. 12 april  1924.

            04. Willem AALBERSBERG, volgt XId.

            05. Anna Maria AALBERSBERG, geb. Amsterdam 1 dec. 1925, tr. ald. 15 juni 1948 B. L. GROENEVELD, geb.             (Amstelveen)

            06. Elisabeth Aagje AALBERSBERG, geb. Amsterdam 26 april 1927, tr. ald. 15 juni 1949 W. M. LOUWERSE,     geb. (Amstelveen)

            07.  Pleter AALBERSBERG, volgt XIe.

 

 

 

 

 

Xe.       IJsbrand AALBERSBERG, geb. 7 sept. 1892, technisch hoofdambtenaar gemeentewerken Amsterdam, †  Naarden 14 mei 1976, tr. Wageningen 1 juni 1922 Margaretha             van STALBORCH, geb. ald. 14 okt. 1897, † Naarden 20 dec. 1979, dr. van Hendrikus Gerardus en Sebille BERGER.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Sibella AALBERSBERG, geb. Amsterdam 29 mei 1927, † ald. 30 mei 1927.

            02. Sebilia AALBERSBERG, geb. Amsterdam 13 maart 1929,† t ald. 9 mei 1931.

            03. Willem IJsbrand AALBERSBERG, volgt XIf.

            04. Hendrikus Gerhardus AALBERSBERG, volgt XIg.

06.   PieterAALBERSBERG, volgt Xlh.

 

 

 

 

 

Xf.        Cornelis Johannes AALBERSBERG, geb. Haarlemmermeer 28 mei 1879, kraan­drijver, 2e machinist, † Velsen 25 juni 1962, tr. Haarlemmermeer 27 sept. 1905 Johanna                Gijsberdina van N IEUWKOOP, geb. ald. 2 aug. 1879, † 13 juli 1970, dr. van Klaas en Grietje MONSTER.

                                  

 

                        Uit dit huwelijk:

            01. Johanna Antje AALBERSBERG, geb. Velsen 10 mei 1906, † ald. 4 aug. 1984, tr. ald.1 4 juli 1932 Frederik HOLLENBERG, geb. ald. 1 aug. 1908, zn. van

            02. Klaas AALBERSBERG, geb. Velsen 19 okt. 1908, fabrieksarbeider, 2e smel­ter, bankwerker, magazijnbeheerder, monteur verwarmingen, † ald. 1 juni 1986, tr. ald. 6                   dec. 1934 Cornelia Catharina de BACK, geb. ald.    20 aug. 1909, dr. van (IJmuiden)

            03. Paulus Jan AALBERSBERG, geb. Amsterdam 18 april 1913, tr. ald. 11 juni 1942 H. M. de GROOT, geb.              (IJmuiden)

            04. Gerardus Adrianus AALBERSBERG, volgt XIi.

            05. Cornelis AALBERSBERG, geb. Haarlemmermeer 29 okt. 1917, tr. Velsen 3 febr. 1944 E. STRIJKER, geb.              (Sloten)

 

 

 

 

Xg.       Joannes Adrianus AALBERSBERG, geb. Haarlemmermeer 16 febr. 1892, agent van politie, ambtenaar prijsbeheer, † Den Helder 5 april 1974, tr. Haarlemmermeer 29                 okt. 1913 Adriana Joanna Wijnanda KOSTERS, geb. Varik 18 febr. 1894, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Poulis Wijnand AALBERSBERG, volgt XIj.

            02. Wijnand Adrianus AALBERSBERG, volgt XIk.

 

 

 

 

 

 

Xh.       Laurens AALBERSBERG, geb. Koudekerk 26 nov. 1868, tr. Paulina Geertruida Adriana AALBERSBERG, geb.  Leiderdorp 24 nov. 1856, dr. van Gerardus en                           Ca­tharina WEBBERS, zie gen. VIIlc11 van deze genealogie.

                        Uit dit huwelijk:

01.   Piet Laurens AALBERSBERG, volgt XII.

02.   Laurens Paul AALBERSBERG, volgt XIm.

 

 

 

 

 

 

Xi.        Willem Frederik AALBERTSBERG, geb. Leiden 3 juni 1874, stoker en kellner, † Haarlem 14 dec. 1949, tr. 1 e Amsterdam (echtsch. ald. 20 jan. 1919 ingeschr.) Johanna               Maria Cornelia MULLER, geb. Delft 13 dec. 1877, dr.   van , tr. 2e Rot­terdam 10 juli 1929 Maria Hendrika TOIRKENS, geb. Boxtel 2 nov. 1882, † Eind­hoven 3 sept.              1965, dr. van Johannes en Wilhelmina Maria de VEER, gescheiden echtgenote van Petrus 's‑GRAVEMADE, zij   tr. 3e Hendrikus Johannes Wilhelmus TOIRKENS.

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Johannes Willem AALBERTSBERG, geb. Amsterdam 7 aug. 1898, † ald. 13 nov. 1898.

            02. Johanna Maria Cornelia AALBERTSBERG, geb. Amsterdam 4 aug. 1899, † Delft 26 juni 1976, tr. ald. 14 nov. 1923 Ferdinand Melchior van TERGOUW,                                   geb.'s‑Gravenhage 11 mei 1898, † Delft 24 jan. 1969, zn. van

            03. Petronella AALBERTSBERG, geb. Delft 27 dec. 1901, † Vlaardingen 14 sept. 1980, tr. Rijswijk 26 okt. 1927  Minnekus SPAANS, geb. 's‑Gravenhage 13 febr.                          1896, matroos ter koopvaardij, betonwerker en montagewerker,   † Schiedam 22 dec. 1967, zn. van Gerrit en Maria KUIPER.

            04. Maria AALBERTSBERG, geb. Delft 11 dec. 1904, † ald. 1990.

            05. Willemijn AALBERTSBERG, geb. Delft 27 sept. 1907, † ald. 6 sept. 1930.

            06. Willem Frederik AALBERTSBERG, volgt XIn.

1

 

 

 

Xj.        Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 15 mei 1876, kleermaker, † Rotterdam 22 nov. 1935, tr. Nieuwer ‑ Amstel 18 febr. 1904 Trijntje ROBIJN, geb.                                Wonseradeel 10 nov. 1877, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Grietje AALBERSBERG, geb. Rotterdam 4 mei 1905, onderwijzeres bijz. onderwijs, † ald. 18 april 1974, tr. ald. 14 juli 1967 Gijsbertus ESMEIJER, geb. Bunnik 26                     dec. 1889, leraar bijzondere ambachtsschool, †   Rotterdam 30 maart 1972, zn. van Samuël en Neeltje van der LEE, weduwnaar van Johan­na Brandina ROSKAM.

            02. Gerarda Antonia Martina AALBERSBERG, geb. Rotterdam 10 nov. 1907, † ald. 31 dec. 1908.

            03. Gerarda Antonia Martina AALBERSBERG, geb. Rotterdam 6 aug. 1909, tr. ald. 21 aug. 1935 C. TROOST, geb.  (Doorn)

            04. Johanna AALBERSBERG, geb. Rotterdam 12 febr. 1911, tr. ald. 10 sept. 1 1947 Dirk BROER, geb. ald. 9 nov. 1921, † Hoorn 5 juli 1983, zn. van                                               (Hoorn)

            05. ds Gerardus AALBERSBERG, volgt XIo.

            06. Jantje AALBERSBERG, geb. Rotterdam 4 dec. 1915, verpleeghulp, † ald. 22 okt. 1988, tr. ald. 24 april 1958 Johannes GROENENDIJK, geb. ald. 17 aug. 1928,zn.                   van                          (Rotterdam)

 

 

 

 

 

Xk.       Laurens Johannes Leendert AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 8 juni 1880, tuinman, † Leiden 7 maart 1964, tr. ald. 14 jan. 1903 Emma Hendrika Cornelia Dirkje                          BEIJER, geb. ald. 2 mei 1883, † ald. 2 juli 1967, dr. van  Johannes en Cornelia Jacoba MOENE.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Lourens Johannes Leendert AALBERSBERG, geb. Leiden 31 jan. 1903, † ald. 10 febr. 1903.

            02. Gerardus Antonius Martinus AALBERSBERG, geb. Leiden 31 jan 1903, † ald. 1 febr. 1903.

            03. Johannes AALBERSBERG, geb. Leiden 10 jan. 1904, † afd. 6 maart 1904.

            04. Gerardus Antonie Martinus AALBERSBERG, geb. Leiden 16 juni 1905, † afd. 27 f ebr. 1910, ongehuwd.

            05. Cornelia Jacoba AALBERSBERG, geb. Leiden 7 juli 1906, tr.  (Leiden)

            06. Jannetje Gerarda AALBERSBERG, geb. Leiden 13 nov. 1907, schoonmaak­ster, † Leiderdorp 18 april 1975, tr. Leiden 10 aug. 1927 Jeroen BOON, geb. ald. 4 febr.                   1907, zn. van

            07. Johannes AALBERSBERG, geb. Leiden 24 aug. 1909, houtsjouwer, † ald. 30 nov. 1934, tr. Zoetermeer 28 sept. 1933 Margaretha OUDSHOORN, geb. ald. 11 mei                   1909, dr. van

            08. Emma Hendrika Cornelia AALBERSBERG, geb. Leiden 19 okt. 1910, † ald. 10 nov. 1914.

            09. Laurens Johannes Leendert AALBERSBERG, geb. Leiden 25 febr. 1912, tr. ald. 13 jan. 1937 A. POUW, geb.

            10. Jacobus Hendrikus AALBERSBERG, geb. Leiden 6 nov. 1914, tr. ald. 14 april 1943 M. J. TUINHOF de  MOED, geb.

            11. Gerardus Antonius Martinus AALBERSBERG, volgt XIp.

            12. Janus Albertus AALBERSBERG, geb. Leiden april 1917, † ald. 6 aug. 1918.

            13. Pieter Jacobus AALBERSBERG, volgt XIq.

            14. Jannes Albertus AALBERSBERG, geb. Leiden 17 dec. 1920, tr. afd. 5 mei 1948 C. POLANE, geb.  (Leiden)

            15. Emma Hendrika Cornelia Dirkje AALBERSBERG, geb. Leiden 28 febr. 1922, tr. ald. 24 nov. 1943 G.   DEKKER, geb. ald., † ald. , zn. van           (Leiden)

            16. Leendert AALBERSBERG, geb. Leiden 1 sept. 1923, ongehuwd.        (Leiden)

            17. Paulina Geertruida Adriana AALBERSBERG, geb. Leiden 15 sept. 1926, tr. ald. 10 sept. 1947 Johannes  Jacobus de BEER, geb. afd. 25 april 1926, zn. van                                 (Leiden)

 

 

 

XI         Johannes AALBERSBERG, geb. Leiden 26 mei 1874, tr. Johanna Comelia Christina FLENTRIE, geb. Utrecht 16 okt. 1873, keukenmeid, dr. van

                  Uit dit huwelijk :

            01. Johannes Jacob AALBERSBERG, geb. Leiden 3 mei 1901, adj. Commies gemeente secretarie, kantoorbediende en administrateur, † afd. 2 aug. 1966, tr. Mödling ‑ A                   9 juni 1928 Willfride Justine Johanna Wilhelmine Emma Marie BRUNOTTE, geb. Linden ‑ D 14 dec. 1905, † Leiden 11 maart 1974, dr. van Karl Ernst Friedrich en                       Antonie Charlotte SCHNEIDER.

            02. Gerardus Albertus Martinus AALBERSBERG, volgt XIr.

            03. Johanna Catharina AALBERSBERG, geb. Leiden 10 jan. 1905, † Ede 27 mei 1987, tr. Leiden 24 dec. 1934 mr Cornelis Pieter TUK, geb. afd. 19 juli 1908,                                 zn.van                     (Ede)

 

 

 

 

Xm.      Jacobus Abraham Willem AALBERSBERG, geb. Leiden 10 jan. 1880, bankdirec­teur en belasting consulent, † ald. 19 dec. 1949, tr. 1 e ald. 24 mei 1909 Johanna                          Bernardina BORGERDING, geb. afd. 27 jan. 1887, † ald. 12   maart 1917, dr. van Johan Herman Hendrik en Johanna Catharina KLEBERG, tr. 2e Rotterdam 13 febr.                1919   Anthonia van LOON, geb. Tholen 18 febr. 1896, dr. van

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Willem AALBERSBERG, geb. Leiden 21 april 1910,

            02. Engelina AALBERTSBERG, geb. Leiden 23 maart 1919,

 

 

 

 

 

Xn.       Marinus Carel AALBERSBERG, geb. Katwijk 28 jan. 1887, fabrieksarbeider, tr. Maria Elfrida ZIELANSKI, geb. Krackel ‑ Westfalen 10 nov. 1889, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Maria AALBERSBERG, geb. Annin ‑ D 13 dec. 1909,

            02. Hertha AALBERSBERG, geb. Annin ‑ D 14 dec. 1910,

            03. Hillegonda Johanna AALBERSBERG, geb. Leiden 15 maart 1912,

            04. Leendert Gerardus Jacobus AALBERSBERG, geb. Leiden 1914, † ald. 27 juni 1916.

 

 

 

 

Xo.       Leonardus AALBERSBERG, geb. Leiden 4 aug. 1878, kleermaker, † Wassenaar 17 juli 1954, tr. Leiden 10 maart 1909 Jannetje BUIS, geb. ald. 31 dec. 1881, † Leiden              24 juni 1935, dr. van Frederik en Jansje Margaretha             POPLIE.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Sara AALBERSBERG, geb. Leiden 17 maart 1912, dienstbode, † ald. 28 nov. 1966, tr. ald. 20 jan. 1936 Willem Cornelis OUDSHOORN. geb. ald. 18 april 1908,                     kantoorbediende, assistent boekhouder en procuratiehouder, † ald. 18 juni 1973, zn. van Pieter en Gijsberta HAK.

            02. Jansje Margaretha AALBERSBERG, geb. Leiden 30 dec. 1914,

            03. Leonardus AALBERSBERG, geb. Leiden 19 jan. 1922,

 

 

 

 

Xp.       Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 3 dec. 1881, behanger, † aJd. 4 juni 1947, tr. ald. 23 dec. 1908 Jannigje van ARNHEM, geb. Driebergen 18 nov. 1883, †                        Maartensdijk 17 mei 1964, dr. van Jochem en Maria OSMAN.

                        Uit dit huwelijk:

            01. GerardusAALBERSBERG,geb.Leiden25juni1910,

            02. Joachim Hubertus AALBERSBERG, geb. Leiden 13 april 1917, tr. ald. 16 juli 1947 R. C. DONKERS, geb.

 

 

 

 

Xq.       Hendrik AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 21 okt. 1888, kellner, † Leiden 26 april 1969, tr. 1 e Rotterdam 30 mei 1917 Ida Jacoba RAUWERDA, geb. ald. 12 jan.                    1893, † Leiden 21 juni 1929, dr. van Douwe en Janke Jenzes    van der HEIDE, tr. 2e Leiden 9 april 1930 Francina Catharina SMIT, geb. ald. 9 jan. 1890, † ald. 5 juli                  1968. dr. van Dammes en Judith TROUWEE, weduwe van Albertus Franciscus MARCK.

                        Uit het eerste huwelijk:

01.   Op 4 sept. 1923 wordt te Leiden de geboorte van een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht aangegeven.

02.   Op 21 juni 1929 wordt te Leiden de geboorte van een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht aangegeven.

            Uit het tweede huwelijk:

            03. Hendrik AALBERSBERG, geb. Leiden 21 sept. 1931, tr. ald. 10 juli 1958 G. DRAAISMA, geb.

            04. Dammes AALBERSBERG, geb. Leiden 16febr. 1934, tr. ald. 10 juli 1958 G. SLIK, geb. (Leiden)

 

 

 

 

 

 

Xr.        Antonius Josephus AALBERSBERG, geb. Leiden 9 nov. 1894, kleermaker, †  's‑Gravenhage 20 nov. 1963, tr. ald. 20 juli 1927 Cornelia Geertruida CARON, geb. ald.                17 jan. 1903, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Johanna Elisabeth AALBERSBERG, geb.'s‑Gravenhage 18 dec. 1927, tr. ald. 15 dec. 1948 A. ACHTERHOF, geb.

 

 

 

 

 

 

Xs.       Lambertus Wilhelmus AALBERSBERG, geb. Leiden 4 april 1898, fabrieksarbeider, lasarbeider, sjouwer gieterij en kraanrijder, † Leiderdorp 27 juni 1977, tr. Leiden 7                 dec. 1921 Johanna Wilhelmina HOPPENBROUWER, geb.ald. 30 jan. 1900, † Leiderdorp 30 april 1978, dr. van Gerrit en Maria FRANKHUIZEN.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerardus AALBERSBERG, volgt XIs.

            02. Lambertus Wilhelmus AALBERSBERG, geb. Leiden 3 aug. 1937, tr. ald. 29 mei 1958 J. C. KOET, geb.

 

 

 

 

 

Xt.        Nicolaas AJexander AALBERSBERG, geb. Leiden 6 mei 1900, smid, fabrieksarbeider, magazijnknecht, transportarbeider, textielarbeider, haspelaar en opdraai­er, † ald. 4              juni 1984, tr. ald. (echtsch. ald. 23 mei 1961 ingeschr.) 28 sept. 1927 Pieternella KANBIER, geb. ald. 11 dec. 1903, † ald. , dr. van

                        Uit dit huwelijk:

01.   Sara AALBERSBERG, geb. Leiden 1 okt. 1929, tr. ald. 10 sept. 1952 Willem de MOOIJ, geb. Rijnsburg 8 sept. 1927, boekbinder bij het Nationaal Natuur Historisch museum, zn. van Jacob en Alida MEIJVOGEL.  (Oegstgeest)

02.   Jacobus Cornelis AALBERSBERG, volgt XIt.

03.   Alexander Nicolaas AALBERSBERG, volgt Xtu.

04.   Peter Gerardus AALBERSBERG, volgt XIv.

 

 

 

Elfde Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie

 

 
 

XIa.       Paulus AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 18 april 1912, bloemist, tr. ald. 20 juli 1937 A. C. TEERINK, geb.                                                                 

                        Uit dit huwelijk:

               01.

               02.

 

 

 

 

 

XIb.       Pieter AALBERSBERG, geb. Aalsmeer 1 okt. 1922, tr. Zeist 18 okt. 1960 Apolo­nia STEENBERGEN, geb. ald. 26 aug. 1934, dr. van Andries Johannes en Apolonia                   DIJK. (Bïlthoven)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Charles Jean André AALBERSBERG, volgt XIIa.

            02. ing. Paul Emile AALBERSBERG, geb. Utrecht 4 juni 1964, tr. De Bilt 10 nov. 1989 Wilma Leonora van der LUGT, geb. Papendrecht 18 nov. 1964, verpleegkundige,                  dr. van                   (Bilthoven)

            03. Antoinette Pauline Maria AALBERSBERG, geb. De Bilt 21 dec. 1967, lerares basisschool.  (Bilthoven)

 

 

 

 

XIc.       Paulus AALBERSBERG, geb. Amsterdam 28 sept. 1927, tr. ald. 26 febr. 1952 Cornelia Divera EIKEL, geb. Castricum 12 mei 1933, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Maria Jacomina AALBERSBERG, geb. Amsterdam 2 juli 1952, † ald. 8 juli 1952.

 

 

 

 

 

XId.       Willem AALBERSBERG, geb. Amsterdam 11 juli 1924, tr. 1 e ald. (echtsch. ald. ingeschr.) 14 aug. 1947 Klaasje de JONGE, geb. , tr. 2e Kina WOLTHUIS, geb. 2                      juni 1934, dr. van                    (Emmen)

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Robbie AALBERSBERG, volgt XIIb.

            02. Freddy AALBERSBERG, volgt Xllc.

03.   Lia AALBERSBERG, geb. 22 nov. 1952, tr.

            Uit het tweede huwelijk:

04.   Ronald AALBERSBERG, geb. 12 april 1966,

05.   René AALBERSBERG, geb. 30 juni 1967,

06.   André AALBERSBERG, geb. 28 aug. 1969,

 

 

 

 

Xie.       Pieter AALBERSBERG, geb. Amsterdam 5 maart 1930, rijksambtenaar, tr. ald. 11 april 1949 Hendrika Willemina LAGERWEIJ, geb. Alphen aan den Rijn 11 sept.                      1930, dr. van Willem en Matje de VRIES.       (Weesp)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Mathilde Willemina AALBERSBERG, geb. Alphen aan den Rijn 5 febr. 1948, tr. (echtsch. ald. ingeschr.)              (Alphen aan den Rijn)

            02. Pieter AALBERSBERG, volgt XIId.

            03. Elisabeth Alida AALBERSBERG, geb. Haarlem 12 mei 1955,             (Woubrugge)

            04. Martin AALBERSBERG, geb. Haarlem 26 jan. 1957, tr. Sylvia EYTJES, geb. juli 1959, dr. van           (Amersfoort)

 

 

 

 

 

Xlf.        dr Willem IJsbrand AALBERSBERG, geb. Amsterdam 29 dec. 1931, algemeen directeur Ned. Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO), tr. ald. 27 sept. 1955 Akke VIS,                 geb. De Knijpe 16 april 1922, dr. van Gerrit en Akke van der MEI.  (Wageningen)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Akke Margaretha AALBERSBERG, geb. Amsterdam 3 april 1957, tr. Ede 23 maart 1984 Dirk Jan POT, geb. Akkrum 14 jan. 1958, zn. van Abele en Rommie van                       der ZEE.               (Venda ‑ ZA)

            02. IJsbrand Willem AALBERSBERG, volgt XIIe.

            03. drs Agatha Eleonora AALBERSBERG, geb. Weesp 8 jan. 1960.                      (Amsterdam)

 

 

 

 

 

XIg.       ir Hendrikus Gerhardus AALBERSBERG, geb. Amsterdam 20 april 1934, werktuigbouwkundig ingenieur bij Kon.   Shell Groep, tr. Delft 28 aug. 1958 Hilda Alida                         BUIST, geb. Noordbroek 1 febr. 1932, dr. van Jakob en    Pieternella KLOOSTERMAN.                               (Barendrecht)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Pieter Jaap AALBERSBERG, volgt XIIf.

            02. IJsbrand Jan AALBERSBERG, volgt XIIg.

 

 

 

 

Xlh.       Pieter AALBERSBERG, geb. Amsterdam 19 aug. 1938. tr. ald. 1 dec. 1962 Janne Elberdine Wilhelmina   SCHRIEK, geb. ald. 8 mei 1937, dr. van Wim en Janne                        Elberdine van der HORST.      (Soest)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Aarnoud Pieter AALBERSBERG, geb. Aken ‑ D 13 april 1967, student.           (Groningen)

 

 

 

 

 

 

 

XIi.        Gerardus Adrianus AALBERSBERG, geb. Amsterdam 18 april 1913, verwarmingsmonteur, tr. Velsen 17 maart     1938 Johanna DIJKHUIZEN, geb. ald. 26 aug. 1917,               dr. van Dirk en Johanna van der POL.     (Beverwijk)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Greta Johanna AALBERSBERG, geb. Velsen 27 sept. 1938, tr. Johannes DEIMAN, geb. Beverwijk, zn. van  Johannes en Cornelia KOOIMAN.

            02. Agnes AALBERSBERG, geb. Velsen 2 dec. 1940, tr. Pieter KELDER, geb., † 28 nov. 1987, zn. van Willem en Pieternella den HEIJER.

            03. Silvia Gijsberdina AALBERSBERG, geb. Velsen 29 april 1944, tr. Beverwijk 17 maart 1965 Theo Rudolf  JONKER, geb. Amsterdam 30 juli 1944, zn. van Nicolaas                     en Alida Lucia Maria COLDEWEGES.

            04. Fredie AALBERSBERG, volgt XlIh.

            05. Jolanda AALBERSBERG, geb. Beverwijk 26 april 1948, tr. Velsen Johannes DEKKER, geb. ald. , zn. van Petrus en Philomenna Maria DONKELAAR.

 

 

 

 

XIj.        Poulis Wijnand AALBERSBERG, geb. Haarlemmermeer 7febr. 1914, tr.

                        Uit dit huwelijk:                                      (Rijen)

            01.

            02.

 

 

 

 

 

Xlk.       Wijnand Adrianus AALBERSBERG, geb. Haarlemmermeer 8april 1916, tr.

            Uit dit huwelijk:              (Den Helder)

            01.

            02.

 

 

 

 

 

XIl.        Piet Laurens AALBERSBERG, geb. 's‑Gravenhage 12 dec. 1892, huis‑ en deco­ratieschilder, brandwacht PTT, †    ald. 10 dec. 1969, tr. ald. 17 dec. 1919 Zwaantje                     HOLTHUIS, geb. Coevorden 11 april 1895, † 's‑Gravenhage 1 sept. 1985, dr. van Hermanus Johannes en Berendina RATERINK.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Paul Gerardus Adrianus AALBERSBERG, geb.'s‑Gravenhage 30 jan. 1923, hoofdcommies gemeente 's‑Gravenhage, tr. ald. 23 jan. 1952 Alberdina KIESENBERG,                     geb. ald. 8 jan. 1923, dr. van Ary en Alberdina van   TOUR.     ('s‑Gravenhage)

 

 

 

 

 

 

 

 

XIm.      Laurens Paul AALBERSBERG, geb. 's‑Gravenhage 19 aug. 1896, agent van po­litie, † ald. 1 mei 1961, tr. ald. 12 juni 1918 Henriette Elizabeth de ZWAAN, geb. ald. 16               okt. 1897, † Ede 10 sept. 1982, dr. van Jan Christiaan en  Henriette Elizabeth VERBEEK.

                        Uit dit huwelijk:

            01. Laurens AALBERSBERG, geb. 's‑Gravenhage 16 maart 1919, tr. ald. 2 sept. 1942 E. A. van der VEGT, geb.

            02. Henriette Paulina AALBERSBERG, geb. 's‑Gravenhage 19 dec. 1920, tr. ald. 16 okt. 1942 H. G. van der PLAS, geb.

            03. Paulina Geertruida Adriana AALBERSBERG, geb. 's‑Gravenhage 3 juli 1924, tr. ald. 8 febr. 1946  A. ELZENAAR, geb.

            04. Johanna AALBERSBERG, geb. 's‑Gravenhage 5 febr. 1929, tr. ald. 10 sept. 1952 G. W. ONDERSTAL, geb.

 

 

 

 

 

 

XIn.       Willem Frederik AALBERTSBERG, geb. Delft 10 sept.1912, typograaf, fabrieksarbeider, papiersnijder, concierge, † Medemblik 4 maart 1978, tr. le Delft (echt­sch. ald.                 16 jan. 1947 ingeschr.) Sanderijntje Cornelia HAM, geb. ald. 3 mei 1915, dr. van , tr. 2e ald. 29 juli 1949 Helena Hendrika van HALDEREN, geb. ald. 8 jan. 1918. dr.                  van Gijsbertus Johannes en                               (Delft)

                        Uit het eerste huwelijk:

            01. Willem Frederik AALBERTSBERG, volgt XIIi.

 

 

                        Uit het tweede huwelijk:

            02, Frederik Willern AALBERTSBERG, geb. Delft 24 dec. 1950, analyst en pro­cess engineer, tr. ald. 7 mei 1975 Johanna Elisabeth Francisca van ADRI­CHEM, geb. ald.                  18 okt. 1952, dr. van Cornelis Adrianus Marinus en  Maria Cornelia Elisabeth van de STAD.                           (Emmen)

 

 

 

XIo.       ds Gerardus AALBERSBERG, geb. Rotterdam 27 juni 1913, verbi divini minister, † Vlaardingen.  tr. ald. 16 juli 1941 Trijntje van BOVEN, geb. ald. 14 sept. 1913; †                   ald. 3 juli 1987, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Johanna Cornelia Wilhelmina AALBERSBERG, geb. Rotterdam 26 april 1942, tr. Vlaardingen 23 juli 1964 Marinus Hendrik Laurens WESTSTRATE, geb. Rotterdam                   9 okt. 1940, zn. van Marinus Hendrik Laurens en Casperdina VUYK.                   (Vlaardingen)

            02. Gerardus Antonie Martinus AALBERSBERG, volgt XIIj.

            03. Cornelis Franciscus AALBERSBERG, geb. Rotterdam 30 aug. 1946, psychiater, ongehuwd.  (Waarland)

            04. Nine Gerarda AALBERSBERG, geb. Noordgouwe 28 april 1948, tr. Stadska­naal 16 aug.1974 Jan Geert DEENEN, geb. Rolde 15 aug. 1944, zn. Van Jans en                             Geesje BRAAMS.  (Almere ‑ haven)

            05. Pauline Maria AALBERSBERG, geb. Noordgouwe 23 sept. 1949, tr. Barneveld ( echtscheiding ingeschr )10 sept. 1970 Gerrit van de WERKEN, geb.                                           Breukelen‑Nijenrode 14 jan. 1948, leraar, zn. van Gerrit en Arendsje     LETTER.  (Makkum)

            06. Roelof Sweis AALBERSBERG, volgt XIIk.

            07. JohannesAALBERSBERG, volgt XIII.

 

 

 

 

 

XIp.       Gerardus Antonius Martinus AALBERSBERG, geb. Leiden 4 maart 1916, ovenist koperen buizen fabriek, tr. ald.   Jansje STIKKELORUM, geb. ald. 20 jan. 1923, †                   ald. 21 febr. 1991, dr. van              (Leiden)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Jannie AALBERSBERG, geb. Leiden 17 april 1944, tr. ald. 17 febr. 1967 Leo ANNOKKéE, geb. ald. 11 jan. 1942, zn. van                 (Lisse)

            02. Willem AALBERSBERG, volgt XIIm.

            03. Sara Cornelia AALBERSBERG, geb. Leiden 4 juni 1954, ongehuwd.                 (Leiden)

 

 

 

 

 

 

XIq        Pieter Jacobus AALBERSBERG, geb. Leiden 16 okt. 1919, tr. afd. 4 aug. 1943 Sara SEIJN, geb. (Leiden)

                        Uit dit huwelijk:

            01.

            02.

 

 

 

 

XIr.       Gerardus Albertus Martinus AALBERSBERG, geb. Leiden 10 nov. 1902, stuurman koopvaardij en crises   ambtenaar, † ald. 24 jan. 1956, tr. ald. 3 juli 1935 Cornelia                  VISSER, geb. Rotterdam 20 mei 1907, verloskundige, † Leiden 16 okt. 1985, dr. van Kornelis en Johanna Catharina AALBERSBERG. (zie generatie IXg  02 van deze                   genealogie)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerard Jan AALBERSBERG, geb. Leiden 31 aug. 1936,

            02. Corry Johanna Elisabeth AALBERSBERG, geb. Leiden 17 mei 1938,

            03. Rudolf Otto AALBERSBERG, volgt XIIn.

 

XIs.       Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 15mei 1927, kantoorbediende Kon.Ma­rine, loodsschrijver, rijksambtenaar, † Leidschendam 29 jan 1982, tr. 1e Rotter­dam                       (echtsch. ald. 4 juni 1956 ingeschr.) 10 april 1946 Andrika LAPROI, geb. ald. 27 juni 1925, dr. van , tr. 2e ald. (echtsch. ald. 2 juli 1958 ingeschr.) 29 mei 1957                            Pieternella Adriana LOUWMAN, geb. ald. 15 jan. 1932, dr. van , tr. 3e Leiden (echtsch. ald. 26 juli 1966 ingeschr.) 30 nov. 1961 Sylvia Bianka RADEMA­KER, geb.                   Batavia NOI. 29 aug. 1932, dr. van , tr. 4e Leiden (echtsch. ald. 25 maart 1975 ingeschr.)  8 jan. 1970 Henriette Judith Johanna de KOM, geb. Paramaribo ‑ SUR                        25 maart 1934, dr. van , tr. 5e Leiden 18 juni 1979 Raquel Rainel­da ALBERTINA, geb. Curaçao NA 16 juli 1934,    dr. van

                        Uit het eerste huwelijk:

01.   Cornelia AALBERSBERG, geb. Leiden 28 jan. 1947,

02.   Gerardina Maria AALBERSBERG, geb. Rotterdam 14 april 1950,

             Uit het derde huwelijk:

            03. Johanna Wilhelmina AALBERSBERG, geb. Rotterdam 9 okt. 1963,

 

 

 

 

 

XIt.       Jacobus Comelis AALBERSBERG, geb. Leiden 21 maart 1934, tr. Katwijk 10 nov. 1960 Diderika Philippina de KONING, geb. ald. 9 nov. 1940, dr. van Dirk en                        Johanna HOEK. (Katwijk)

                        Uit dit huwelijk:

             01. Johanna Nicolina Alexandra AALBERSBERG, geb. Katwijk 4 nov. 1963, tr. ald. 25 okt. 1985 Dirk van BEELEN, geb. ald. 16 maart 1964, zn. van   (Katwijk)

            02. Diderika Jacobine AALBERSBERG, geb. Katwijk 19 jan. 1969, tr. ald. 20 dec. 1990 Andreas Martinus PLUG, geb. Leiden 13 jan. 1968, zn. van      (Katwijk)

 

 

 

 

XIu.       Alexander Nicolaas AALBERSBERG, geb. Leiden 24 april 1939, calculator, tr. i Voorschoten 18 mei 1966 Johanna  Gerarda Maria Geertruida van LEEUWEN, geb.                  ald. 19 mei 1944, dr. van Cornelis en Maria Theodora OPDAM.             (Leiden)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Alexandra Maria Pieternella AALBERSBERG, geb. Leiden 23 febr. 1969.   (Leiden)

            02. Johannes Nicolaas Cornelis AALBERSBERG, geb. Leiden 20 aug. 1971.   (Leiden)

 

 

 

 

 

 

XIv.       Peter Gerardus AALBERSBERG, geb. Leiden 15 mei 1942, tr. ald. (echtsch. ald. 4 mei 1976 ingeschr.) 7 juni  1962 Clazina Maria Gerarda MONTFROOY, geb. ald.                   21 april 1942, dr. van  (Leiden)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Marcel Nicolaas AALBERSBERG, volgt Xllo.

            02. Erwin Johannes AALBERSBERG, geb. Leiden 10 dec. 1966, tr. ald. 5 maart 1990 Jolanda LEEFLANG, geb. Gouda 5 juni 1969, dr. van Johannes en Lia                                     RAVENSTEIN.  (Leiden)

            03. Monique Jacoba Johanna AALBERSBERG, geb. Leiden 25 sept. 1968, tr. ald. 23 jan. 1986 Dirk Christiaan  KRAAY, geb. ald. 24 april 1964, zn. van Lucas Floris en                   Judith OOSTENDORP.  (Leiden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twaalfde Geslacht van de Valkenburgse tak der AALBERSBERG Familie.

 

 

 

 

 

XIIa.      Charles Jean André AALBERSBERG, geb. Utrecht 12 mei 1962, leraar biologie, tr. De Bilt 17 maart 1988  Johanna Alida BULK, geb. ald. 1 mei 1964,                                         ziekenverzorgster, dr. van Johan Jan en Jannigje Maria  BAARDMAN.  (De Bilt)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Johan Jan Marien AALBERSBERG, geb. De Bilt 21 juni 1989.  (De Bilt)

 

 

 

 

 

 

XIIb.      Robbie AALBERSBERG, geb. 30 dec. 1947, tr. Joke, geb. 3 maart 1949, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Mario AALBERSBERG, geb. 7 juni 1981,

            02. Christel AALBERSBERG, geb. 4 nov. 1982,

 

 

 

 

 

XIIC.      Freddy AALBERSBERG, geb. 8 sept. 1949, tr. Eelje, geb. 7 maart 1953, dr. van

                        Uit dit huwelijk:

            01. Manfred AALBERSBERG, geb.

            02. Selma AALBERSBERG, geb.

 

 

 

 

 

 

XIId.      Pieter AALBERSBERG, geb. 29 maart 1953, tr. Trudy van der KUIL, geb. 28 jan. 1952, dr. van  (Purmerend)

                        Uit dit huwelijk:

01.   Tamara AALBERSBERG, geb. 18 jan. 1980,

02.   Brende Pieternella AALBERSBERG, geb. 23 jan. 1984,

 

 

 

 

 

 

XIIe.      ing. IJsbrand Willem AALBERSBERG, geb. Weesp 14 juni 1958, onderzoeker Min. van Natuurbeheer en Visserij, tr. Ede 30 sept. 1983 Jannita Dorea FABER, geb. Manokwari (Irian Jaya) 22 aug. 1957, dr. van Pieter en Titia van den BERG.

                        Uit dit huwelijk: 

            01. Erik IJsbrand AALBERSBERG, geb. Bennekom 30 juni 1987. (Bennekom)

            02. Cristian Mathijs AALBERSBERG, geb. Bennekom 6 juni 1989. (Bennekom)

 

 

 

 

 

XIIf.       Pieter Jaap AALBERSBERG, geb. Delft 27 juni 1959, dirigerend officier rijkspoli­tie, tr. Rhoon 12 sept. 198 Roelanda van den BOS, geb. Rotterdam 5 aug. 1958,                         fysiotherapeute, dr. van Henk en Gezina MEERMAN.             (Prinsenbeek)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Ruben AALBERSBERG, geb. Prinsenbeek 22 jan. 1987. (Prinsenbeek)

            02. Daniël AALBERSBERG, geb. Breda 27 dec. 1988. (Prinsenbeek)

            03. Thomas AALBERSBERG, geb. Breda 27 dec. 1988. (Prinsenbeek)

 

 

 

 

XIIg.      dr IJsbrand Jan AALBERSBERG, geb. 's‑Gravenhage 17 juni 1961, research scientist, tr. Leiden 31 aug. 1983 Wilma STEENWIJK, geb. Benthuizen 19 aug. 1961, dr.                 van                               (Aalst ‑ Waalre)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Else Aagje AALBERSBERG, geb. Waalre 16 okt. 1987.        (Aalst ‑ Waalre)

            02. Timon Jakob AALBERSBERG, geb. Aalst ‑ Waalre 24 febr. 1991.  (Aalst ‑ Waalre)

 

 

 

 

 

 

XIIh.      Fredie AALBERSBERG, geb. Beverwijk 26 april 1948, tr. ald. 15 maart 1973 Cornelia HELWIS, geb. Wieringerwaard 24 jan. 1955, dr. van Frans en Geertruidens                      Gerretje HEGEMAN.  (Eibergen)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Esmeralda AALBERSBERG, geb. Haarlern 29 okt. 1978. (Eibergen)

 

 

 

 

 

 

XIIi.       Willem Frederik AALBERTSBERG, geb. Delft 3 aug. 1940, tr. ald. 15 sept. 1967 Margaretha Clarina GUéRAIN, geb. ald. 9 okt. 1940, dr. van  (Delft)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Willem Frederik AALBERTSBERG, geb. Delft 30 okt. 1968. (Delft)

            02. Michelle AALBERTSBERG, geb. Delft (Delft)

 

 

 

 

 

XIIj.       Gerardus Antonie Martinus AALBERSBERG, geb. Rotterdam 17 dec. 1943, conrector scholengemeenschap, tr. Schiedam 3 juli 1968 dr. Cornelia van LOON, geb. ald.               21 juni 1946, v.m.d., dr. van Hendrik en Hendrika Johanna  HOORWEG. (Emmeloord)        

                        Uit dit huwelijk:

            01. Gerard AALBERSBERG, geb. Noord Oost Polder 15 aug. 1970.

            02. Marianne AALBERSBERG, geb. Noord Oost Polder 13 mei 1972. (Amsterdam)

            03. Henk AALBERSBERG, geb. Noord Oost Polder 5 febr. 1975. 

 

 

XIIk.      drs Roelof Sweis AALBERSBERG, geb. Noordgouwe 31 juli 1951, socioloog, tr. Ermelo 28 sept. 1973 Karin  KOOLMEES, geb. Nijmegen 18 sept. 1949, dr. van                     Teunis Arie en Clazina Berdina HANSEN.  (Nieuwegein)

   

                        Uit dit huwelijk:

            01. Frederik Matthijs AALBERSBERG, Ermelo geb. 3 mei 1975, ing  (Amsterdam)

            02. Christiaan Johannes AALBERSBERG, geb. Ermelo 4 juni 1977, candidaat notaris. (Leiden)

            03. Fleur Elisabeth AALBERSBERG, geb. Utrecht 17 sept. 1980

 

 

 

 

 

XIIl.       Johannes AALBERSBERG, geb. Goes 3 dec. 1953, onderwijzer, tr. Vlaardingen 2 juni 1978 Klazina van der VLIS, onderwijzeres, geb. ald.  23 sept. 1955, dr. van  (Zuidland)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Ernstjan AALBERSBERG, geb. Alkmaar 28 maart 1981.

            02. Lieske AALBERSBERG, geb. Heiloo 5 okt. 1984. (Zuidland)

            03. Meike AALBERSBERG, geb. Zuidland 11 febr. 1988. (Zuidland)

 

 

 

 

 

XIIm.     Willem AALBERSBERG, geb. Leiden 28 aug. 1950, timmerman, tr. ald. 8 jan. 1971 Elisabeth ROEFSTRA, geb.   ald. 23 nov. 1951, dr. van (Leiden)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Pascal AALBERSBERG, geb. Leiderdorp 3 aug. 1974. (Leiden)

            02. Laurent AALBERSBERG, geb. Leiden 5 juni 1977. (Leiden)

 

 

 

 

 

XIIn.      Rudolf Otto AALBERSBERG, geb. Leiden 14 febr. 1940, tr. (Voorschoten)

                        Uit dit huwelijk:

            01.

            02.

 

 

 

 

 

XIIo.      Marcel Nicolaas AALBERSBERG, geb. Leiden 11 febr. 1966, tr. ald. 1 sept. 1988 Lydia MIEREMET, geb. ald. 1   juli 1968, dr. van (Leiden)

                        Uit dit huwelijk:

            01. Danny AALBERSBERG, geb. Leiden 15 febr. 1989.  (Leiden)